اسلایدها و محتوای درس طراحی و تحلیل الگوریتم ها

اسلایدها و محتوای درس طراحی و تحلیل الگوریتم ها

به نام خدا

ضمن معرفی مجدد کتاب طراحی و تحلیل الگوریتم ها که توسط اینجانب و آقایان علی ناصراسدی و مجید استیلائی تالیف شده است از اساتید و خوانندگان محترم دعوت میکنیم اسلایدهای مرتبط با مطالب کتاب را از طریق لینک های زیر دریافت و مطالعه بفرمایند.

الگوریتم مرتب سازی Merge Sort - دانلود

الگوریتم مرتب سازی Quick Sort - دانلود

الگوریتم درخت پوشای کمینه - دانلود

سایر محتوای درسی نیز در آینده از طریق همین صفحه بروزرسانی می شود.

 


Home  |  about me  | Mahdi Jampour 2008 ©