تصاویر مربوط به تمرین های درس پردازش تصویر

تصاویر مربوط به تمرین های درس پردازش تصویر

به نام خدا

به استحضار دانشجویان محترم درس پردازش تصویر می رسانم که تصاویر مورد نیاز برای تمرین های این درس را می توانید از طریق لینک زیر دریافت کنید.

تصاویر مربوط به تمرین های پردازش تصویر - 1.7 مگابایت

 

با تشکر - جم پور


Home  |  about me  | Mahdi Jampour 2008 ©