بازدید اساتید اعضای انجمن ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران از آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز، خرداد ۱۳۹۷

آزمایشگاه ملی نقشه برداری مغز ایران یکی از مجهزترین آزمایشگاههای بین رشته ای ایران است که در دانشگاه تهران استقرار یافته و خدمات ارزنده ای ارائه می کند. دوشنبه 7 خرداد 1397 به دعوت این آزمایشگاه و به نمایندگی از طرف انجمن بینایی ماشین ایران بازدیدی از این آزمایشگاه فاخر داشتیم.

دانشجویان، اساتید و محققین حوزه های تحلیل تصاویر پزشکی می توانند از این آزمایشگاه بهره مند شوند ضمن آنکه طی توافقی که ایجاد شد برای اعضای محترم انجمن تسهیلاتی تعریف شد که اعضای محترم انجمن برای استفاده از خدمات این آزمایشگاه مشمول تخفیف قرار خواهند گرفت.

 


Home  |  Contact me  |  About me  | Mahdi Jampour © 2008-2020